Takstmannen – svarer på ofte stilte spørsmål:

Hva koster en takstmann i 2022?

En skadetakst gjøres ofte på timer, altså medgått tid. Det er ofte vanskelig å anslå noen fast pris på en skadetakst, fordi det kan være feil, mangler og følgefeil som er godt skjult.

En tilstandsrapport kan koste fra Kr. 10 000.- og oppover. Prisen avgjøres som regel på boligens størrelse og hvilken type bolig det er snakk om.

Hva kreves av en takstmann?

En takstmann skal først og fremst være bygningskyndig. Byggmestrenes taksering har en såkalt fagmann-garanti. Medlemmer av dette forbundet må høy kompetanse innen byggfaget for å starte på takstmannutdanningen ved Mesterskolen.

Hva er lurt å gjøre før takstmannen kommer?

Dersom det er snakk om å selge boligen er det lurt å finne frem all relevant dokumentasjon på boligen. Spesielt dokumentasjon på arbeid som er utført på boligen. Tegninger, ferdigattester og brukstillatelser.