KJØPT BOLIG?

I dag har du mange flere rettigheter når du har kjøpt bolig enn du hadde før 1.1.2022. Det var den datoen den nye avhendingsloven trådte i kraft.

Etter 1.1.2022 kom det ny avhendingslov, ny forskrift og nye tilstandsrapporter som måtte følge forskriften.

Det som ikke kom nytt var takstmenn, fortsatt er det dessverre mange takstmenn i bransjen som ikke er byggekyndige. Nettopp fordi de nye tilstandsrapportene ble så omfattende, så ville det ikke vært nok takstmenn i bransjen om man hadde stilt krav til at takstmenn skulle være byggekyndige i tillegg.

En god tilstandsrapport består som regel av to deler: En dyktig byggekyndig takstmann og en godt faglig rammeverk som tilstandsrapporten er bygget på.

Dersom du har kjøpt deg en bolig der en av de to delene mangler, så kan det være at du kan ha et krav mot selger av boligen.

Har du funnet feil og mangler som ikke er nevnt i tilstandsrapporten som fulgte bolighandelen, så kan vi hjelpe deg. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.